Gesprekken klinisch psychologie

We gaan samen op pad. Mijn uitdaging is dat jij uiteindelijk zelf van binnenuit de antwoorden op dagelijkse uitdagingen vindt. Je gaat na een sessie dan ook altijd zelf aan de slag: thuis, op school, op het werk, tijdens de boodschappen, op een feestje, … Natuurlijk komt innerlijk leiderschap niet automatisch. Vaak zijn er patronen, pijnlagen, angsten, overtuigingen uit het verleden, die ervoor zorgen dat de toegang tot je levenskompas en je talenten deels geblokkeerd is, als hoopjes stenen die in een rivier voor opstoppingen zorgen.

Tijdens een sessie wordt vertrokken vanuit jouw vraag. Je kan je verhaal brengen, op jouw manier, op jouw tempo. Als tochtgenoot ben ik aanwezig met mijn innerlijk weten en intuïtie. Via verschillende creatieve psychotherapeutische technieken trachten we samen inzicht te krijgen in jouw thema’s. Inzicht is als de zon. Dingen veranderen wanneer ze verlicht worden. Zo maken we de energiebanen weer stromend. Deze bevrijding zorgt dat nieuwe voedende gedachten en gevoelens in jou ter beschikking komen en nu als inspiratiebron jou van dienst kunnen zijn. Dit verruimt je keuzemogelijkheden naar de toekomst toe.

Soms is het nodig enkele technieken aan te leren om zo je energiebalans beter te beheren. Zo heb je minder het gevoel dat mensen of situaties je zomaar kunnen leegzuigen. Je geeft je grenzen beter aan en ervaart dat je alsmaar beter gecenterd blijft (ook in moeilijke situaties). Je staat steviger in het leven door deze zelfzorg. Deze liefdevolle kracht vloeit verder door naar verschillende belangrijke levensthema’s, alsof je in een positieve spiraal terecht komt.

       Voorbeelden van levensthema’s 

  • Stress, spanning, moeheid, angst- of paniekaanvallen, traumatische ervaringen, fobieën, faalangst, extreme jaloersheid, wantrouwen, ...
  • Neerslachtigheid, verdriet, depressie, zich ongelukkig voelen, ...
  • Sociale problemen, familiale problemen, opvoedingsproblemen, pesten op school of op het werk, problemen met betrekking tot controle/ kunnen loslaten ...
  • Ingrijpende levensverandering zoals ervaringen van verlies en rouw, relatiebreuk, conflicten, ...
  • Vragen rond levensfase, identiteitscrisis, existentiële vragen, zinvragen, eenzaamheid, …
  • Persoonlijkheidsproblematiek, onzekerheid, zelftwijfel, laag zelfbeeld, ontevredenheid over jezelf, schaamte, gevoelens van schuld, ...
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, verslaving, chronische vermoeidheid, …
  • Gedragsproblemen, agressie, partnergeweld, …
  • Hypersensitiviteit
  • ...

Praktisch

Traject ATraject BTraject C
Sessie 175 min = 90 euro sessie + e-dossier 75 min = 90 euro sessie + e-dossier75 min = 90 euro sessie + e-dossier
Sessie 275 min = 80 euro 75 min = 80 euro 75 min = 80 euro
Sessie 390 min = 90 euro opstelling/ start EMDR90 min = 90 euro opstelling/start EMDR90 min = 90 euro opstelling/ start EMDR
Sessie 460 min = 65 euro75 min = 80 euro90 min = 90 euro
Sessie 560 min = 65 euro75 min = 80 euro90 min = 90 euro
Sessie 6.........

Individueel (zie tabel) : Je kan vanaf sessie 3 kiezen uit vier trajecten (A, B, C, D).
Indien je wekelijks komt, wordt vaker traject A of B gekozen. Cliënten die om de week komen, verkiezen vaak traject B of C. Mensen die na een tijdje nog één keer per maand komen, kiezen meestal voor de langere sessies van traject C. Je kan dus ook van traject wisselen indien je noden onderweg veranderen. De eerste drie sessies zijn bij elk traject gelijk. Traject D houdt in dat je telkens een een familieopstelling wenst.

Koppels : Omdat twee personen het woord krijgen, is er meer tijd nodig en wijken we af van de tabel hiernaast.
De eerste sessie werken we 100 minuten  (prijs 110 euro = 2 keer 55 euro). Vanaf de tweede sessie duurt een consultatie 90 minuten (90 euro = 2 keer 50 euro). 

contactformulier